Events

Back to All Events

Launch of Kochi Citrus Book

Kochi Citrus Book launched in March 2018. Featuring recipes of Yuzu, Buntan, Konatsu, Naoshichi

https://www.youtube.com/watch?v=zVVXyLf8zcI